SMALL_education-1580143_1920

LIDO – Fostering Leadership Development Amongst Teachers

SMALL_rawpixel-558597-unsplash

LIDO – Fostering Leadership Development Amongst Teachers

SMALL_rawpixel-659503-unsplash

LIDO – Fostering Leadership Development Amongst Teachers

SMALL_rawpixel-1074297-unsplash

LIDO – Fostering Leadership Development Amongst Teachers

SMALL_heidi-sandstrom-120382-unsplash

LIDO – Fostering Leadership Development Amongst Teachers

SMALL_rawpixel-701117-unsplash

LIDO – Fostering Leadership Development Amongst Teachers


LIDO – Насърчаване на развитието на лидери сред учителите

Logo_01 Ръководството на учителите е процес, чрез който учителите, индивидуално или колективно, оказват влияние върху своите колеги, .... ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Заключителна конференция - 4 ноември 2019 г. в 32 СОУ - Конферентна зала (София, България)