SMALL_education-1580143_1920

LIDO – Fostering Leadership Development Amongst Teachers

SMALL_rawpixel-558597-unsplash

LIDO – Fostering Leadership Development Amongst Teachers

SMALL_rawpixel-659503-unsplash

LIDO – Fostering Leadership Development Amongst Teachers

SMALL_rawpixel-1074297-unsplash

LIDO – Fostering Leadership Development Amongst Teachers

SMALL_heidi-sandstrom-120382-unsplash

LIDO – Fostering Leadership Development Amongst Teachers

SMALL_rawpixel-701117-unsplash

LIDO – Fostering Leadership Development Amongst Teachers


SEMINARIUM PROMOCYJNE – 12 GRUDNIA 2019

LIDO – Umiejętności Przywódcze Nauczycieli

Logo_01 Przywództwo nauczycieli jest procesem, w którym indywidualnie lub kolektywnie, wpływają oni na swoich kolegów, dyrektorów i innych członków społeczności szkolnej w celu doskonalenia nauczania i uczenia się oraz osiągania lepszych wyników przez uczniów. (Centrum na rzecz Kompleksowej Reformy Szkół, 2008).
WIĘCEJ